deniz szlk n yldznn dk olmas  


      aradk, lakin pek bir balk bulamadk.

      fakat yle benzer eyler bulduk:

        . deni
        . denilen balk alan balk slan balk
        . denise capezza
        . denise capezze
        . denise lee richards